GES Scada Nedir?

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) merkezi denetleme kontrol ve veri toplama sistemleridir. Scada sistemleri oldukça geniş sahip tesislerin tek bir merkezden kontrol edilmesini çeşitli cihazlarla izlenebilen temel bir yazılımdır. Kontrol edilen ve düzenlenen verile tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazlardan kolaylıkla takip edilebilmektedir. Yalnızca bir cihaz üzerinden olmayıp birçok cihazla anlık olarak kontrol edilebilmektedir.

Scada sistemleri temel olarak 3 bölümden meydana gelmektedir. Bunlar iletişim sistemi, uzak uç birim ve kontrol merkezi sistemidir. Bu sistemlerin ön plana çıkan özellikleri ise alarm sistemi, grafik arayüz, izleme sistemi, veri toplama, analiz ve raporlama sistemleridir.

Scada Sistemlerinin Başlıca Kullanıldığı Alanlar

Nükleer tesisler, su toplama-arıtma-dağıtma tesisleri, otomotiv sektörü, doğalgaz tesisleri, trafik kontrol sistemleri ve güneş enerjisi santralleridir. GES Scada sistemleri ile büyük çaptaki santrallerin kolaylıkla kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Bu sistemler sayesinde santrallerin her an izlenebilmesi, iş ve zaman tasarrufu, üretim veri analiz ve kayıtlarının tutulması gibi birçok faydası bulunmaktadır.

Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan bu sistem ile yüksek derecede verim sağlanabildiği gibi aynı oranda santralin güvenliği sağlanmaktadır.