SCADA SİSTEMİ

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) merkezi denetleme kontrol ve verş toplama sistemleridir…